Dopravní systémy - kombinované studium
(Dopravní systémy - kombinované studium)

Povinný předmět bakalářské formy studia  pro studijní obor Dopravní logistika